ad holder

Android 面试宝典 pdf epub mobi txt 下载

图书介绍


Android 面试宝典


黑马程序员 著

    

发表于2021-01-25

类似图书 点击查看全场最低价

出版社: 中国铁道出版社
ISBN:9787113225230
版次:2
商品编码:12123006
包装:平装
开本:16开
出版时间:2016-12-01
用纸:胶版纸
页数:156
字数:161000

Android 面试宝典 epub 下载 mobi 下载 pdf 下载 txt 下载

相关图书Android 面试宝典 epub 下载 mobi 下载 pdf 下载 txt 下载

Android 面试宝典 pdf epub mobi txt 下载具体描述

编辑推荐

  《Android面试宝典》在手,掌握Android面试技巧。

内容简介

  本书取材于各大IT公司的面试真题,所给出的试题尽可能地覆盖了Android应用开发的各个方面,并且这些试题都有详细的答案说明,部分试题给出问题扩展,使读者由浅入深地去回答面试中的问题。
  本书还介绍了面试的整个流程,即使读者没有面试经历,通过阅读本书也能从众多的求职者中脱颖而出。本书根据面试题的难易程度进行筛选、分类,读者可以有选择地阅读,对自己还没有掌握的Android技术进行重点攻破,从而起到事半功倍的效果。本书对部分答题技巧也做了详细讲解,能帮助求职者快速地复习相关的技能点,也对求职者如何有效求职做了详细解说。本书对于读者从求职就业到提升Android技能知识都有显著的帮助。
  本书还介绍了面试的整个流程,即使读者没有面试经历,通过阅读本书也能从众多的求职者中脱颖而出。本书根据面试题的难易程度进行筛选、分类,读者可以有选择地阅读,对自己还没有掌握的Android技术进行重点攻破,从而起到事半功倍的效果。本书对部分答题技巧也做了详细讲解,能帮助求职者快速地复习相关的技能点,也对求职者如何有效求职做了详细解说。本书对于读者从求职就业到提升Android技能知识都有显著的帮助。

目录

第1章 面试准备 ................................................. 1
1.1 面试流程 ............................................................................. 1
1.2 简历制作 ............................................................................. 2
1.3 简历投递 ............................................................................. 7
1.4 面试过程 ............................................................................. 8
1.5 合同签订 ........................................................................... 12
第2章 Java基础 .............................................. 16
2.1 面向对象的热点问题 ....................................................... 16
2.2 集合框架的热点问题 ....................................................... 20
2.3 I/O流的热点问题 .............................................................. 23
2.4 多线程的热点问题 ........................................................... 28
2.5 Java数据结构的热点问题 ................................................32
2.6 设计模式的热点问题 ....................................................... 36
第3章 Android菜鸟 ......................................... 41
3.1 系统架构的热点问题 ....................................................... 41
3.2 Android新特性的热点问题 .............................................. 43
文前.indd 7 2016-12-1 9:17:50
目 录
3.3 四大组件的热点问题 ...............................................................47
3.4 Fragment的热点问题 ................................................................63
3.5 常用控件的热点问题 ...............................................................65
3.6 数据处理的热点问题 ...............................................................69
3.7 网络交互的热点问题 ...............................................................77
第4章 Android大神 .............................................. 87
4.1 线程的热点问题 .......................................................................87
4.2 多媒体的热点问题 ...................................................................89
4.3 机制的热点问题 .......................................................................94
4.4 优化的热点问题 .....................................................................107
4.5 JNI的热点问题 .......................................................................116
4.6 异常的热点问题 ....................................................................118
4.7 第三方框架的热点问题 .........................................................121
4.8 屏幕适配的热点问题 .............................................................135
4.9 程序打包的热点问题 .............................................................137

Android 面试宝典 下载 mobi epub pdf txt

Android 面试宝典 pdf epub mobi txt 下载

用户评价

评分

内容不错,印刷效果和材质好!!!

评分

书比看起来薄,内容不是很多,比较偏基础

评分

挺好的

评分

比较薄的书,内容不多,内容上也不是很详细

评分

不错吧啊啊啊啊啊啊吧啊啊啊啊啊啊吧啊啊啊啊啊啊吧啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊吧啊啊啊啊啊啊吧

评分

挺好的啊啊啊1

评分

正版

评分

很薄,知识点全列出来了,当目录用

评分

很好很不错很好很不错

类似图书 点击查看全场最低价

Android 面试宝典 pdf epub mobi txt 下载
相关图书
本站所有内容均从互联网搜索引擎而来,本站不存储任何数据与内容,任何内容与本站无关,如有需要请联系相关单位

© 2017-2019 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有